Informirani vrček in kozarec TROJSTVO

trojstvoTROJSTVO INFORMIRANI KOZAREC IN VRČEK

ZAGOTOVITE SI POPOLNO ZDRAVJE!
Če želimo biti zdravi, moramo vzdrževati visoko stopnjo vibracij. Pitje informirane vode nam to omogoča.

Da je naše telo zdravo, mora biti v harmoniji z dušo in duhom, kajti le harmonija celote zagotavlja popolno zdravje..

Kaj je človek? Materija ali duh?
Fizika je ves tvarni svet razdrobila do najmanjših atomov in delcev, v katerih se izgublja prav njihova snovnost. Vse pojave z matematično natančnostjo kvantificiramo in izračunamo medsebojne odnose. Razlagamo svet v drobnih prvinah, ki niti na elektronskem ultramikroskopu niso več vidni. Vidni svet je postal nevidni.

Najhujši paradoks se začne odpirati. Mikro delci prvine vidnega sveta izgubljajo svojo pravo snovnost, ki je ne moremo več ne videti, ne tipati, ne tehtati, ki je po svojih lastnostih že matematična redukcija. Ali to pojmujemo z besedo duhovnost? To je zreducirana, skrčena snov, ki nima več snovnosti.

Ali ni potem pravo bitje vendarle ravno duh, medtem ko je snov samo aproksimacija (približna ocenitev) duha. Tako pridemo do zaključka, da med materijo in duhom ni tako nepremostljiv prepad, kot so ga delali fiziki, ki so enkrat zanikali materijo drugič duh. Kako pride torej bitje, ki mu pravimo duh v povezavo z bitjem, ki ji pravimo materija? Ta soseščina je po svoje pretres, ki nas spravlja v stremljenje. Ta zveza obstaja za vsakega, četudi bi kdo zanikal stvarjenje, vidimo v neštetih dogajanjih, da se v snovi razodeva energija, mehanska v majhnem in velikem, zlasti pa vitalna energija, ki se razodeva kot življenje.Energija je masa krat hitrost na kvadrat in obratno masa, snov energija v zamrznjenem stanju, ki prihaja že v identičnost.

Energije res ne moremo istovetiti z duhom, vendar smo tu že na skrajni meji, na neposrednem stičišču med dvema bitnima območjema, materijo kot dopolnilnim polom, kot nekaj od materije različnega in z njo združenega, da ustvarja z njo bitje, ki se razširja in deluje eksplozivno, s stopnjevano hitrostjo in močjo, dokler iz nje ne požene življenje. In tu se spet ponovi življenje, ki se razodeva tem močnejše in odpornejše, čim manjši je organizem na skrajni meji majhnosti, ki je analog subatomskih prvin, obenem na meji med živim in neživim (npr. virusi), saj ne vemo ali so živi ali neživi, kljubujejo pa kot prehodna bitja vsemu živemu in neživemu. Snovnost se torej izgublja v neopredeljenost. Ali je tam sedež nesnovne sile duha?
Prišli smo do nevidne meje do največje snovnosti, ki je življenjsko najmanj odporna vse do najmanj materialne, ki je najbolj živa. Tu nam misel zastrmi in se zamisli. Življenje se nam izgublja v skrivnost.

Da bi lažje razumeli TROJSTVO, torej povezavo med dušo, telesom in duhom, je potrebno najprej razložiti izvor človeka. Iz ezoteričnega stališča v svetu znanosti velja teorija o »Velikem poku« kot verodostojna razlaga nastanka vesolja. Kot paralelo tej teoriji v ezoteriki poznamo pojem energije oziroma božanskega življenja, kar je vidno in nevidno znotraj vesolja. Vse kar obstaja, je izraz tega enega življenja. Ko ta vir božanske energije dobiva obliko, se ustvarita dva pola kreacije, kar je rezultat dvojnosti življenja, ki se pojavlja povsod v vesolju. Ta dva obraza dvojnosti sta običajno zapisana kot:

  1. Duh ali Oče
  2. Materija ali Mati

Iz zveze med Očetom in Materjo je rojen Sin oziroma Duša. Zato ker Duša predstavlja združitev Med Duhom in Materijo lahko rečemo, da je Duša pravzaprav odsev začetne energije Življenja.

Vsaka živa stvar nastane kot rezultat interakcije med duhom in materijo. Torej ima vsaka živa stvar dušo, od atoma do planeta. V mnogih primerih je duša kolektivna, to pomeni, da ima skupina bitij skupno dušo.

Pri človeku je duša individualna, na ta način je ustvarjena različnost znotraj skupne forme. Pri človeku se ta neponovljivost izraža v prstnih odtisih in pri genetskih informacijah, ki so shranjene v kromosomih.
Tako duh kot materija vsebujeta določen del »razuma«, ki izvira iz prvotnega božanskega razuma. Z njuno združitvijo se ustvari duša, ki jo lahko vidimo kot nivo zavesti ali vedenja, ki izvira iz medsebojnega srečanja teh dveh principov.

Različne oblike življenja, ki naseljujejo Zemljo, izražajo različne nivoje zavesti, to pomeni, da ima celica drugačno zavest kot rastline, prav tako se nekateri ljudje bolj zavedajo duha kot drugi.
Namen življenja je povečati nivo zavedanja med interakcijo med duhom in materijo, dokler končno ni nobene razlike med tema dvema vidikoma polarnosti, ko zavest duše in izvira postaneta eno.
Namen človeka je razviti zavest o samem sebi, torej da zagleda sebe ločeno od svoje osebnosti, nato se osvobodi te ločenosti, ko se energija duše in osebnosti ponovno zlijeta skupaj.
To povečanje zavesti dosežemo tako, da doživljamo in sprejemamo različne vidike dvojnosti in najprej prepoznamo njihovo različnost, nato še njihovo podobnost.
Na ta način lahko začne človek gledati nase kot da je oboje, tako duh kot materija, ker oba izhajata iz istega vira.
Največ trenj človek doživlja na področju čustev oziroma želja.

Bolezen fizičnega telesa je dostikrat sredstvo za ponovno vzpostavitev ravnovesja.  Je samo drugačna oblika manifestacija življenja in pomeni, da je napočil čas sprememb, ki hkrati predstavlja možnost za duhovno rast. Zavestno spremljanje takšne izkušnje lahko pospeši potek zdravljenja, pod pogojem seveda, da naše zavedanje ni samo v glavi. Čisto vsaka celica v našem telesu se mora pričeti zavedati sprememb, ko so nastopile, da bi lahko opustili stare vzorce obnašanja. V večini primerov neravnovesje oziroma bolezen nastopi najprej v našem umu in se šele nato pojavi v telesu. Če neravnovesje ni razrešeno na nivoju uma, potem se bolezen pojavi na telesu. Znaki in simptomi, ki jih kaže telo, so sporočila, da je nekaj narobe in usmerjajo pozornost opazovalca na področje disharmonjie. Lahko se odločimo in prezremo sporočilo ali pa sporočilo uporabimo za to, da zdravimo samo fizični vzrok. Če imamo globlje psihološko in duhovno razumevanje, pa lahko z razvozlanjem sporočila zdravimo celega človeka. Bolezen ne posreduje samo sporočil, ampak preskrbi tudi sredstva, s katerimi lahko harmonijo ponovno vzpostavimo. V veliko primerih deluje bolezen kot »predstavnik«, ki sporoča tisto, kar se drugače ne bi dalo povedati. Ko sporočilo upoštevamo, lahko ozdravimo bolezen.

Takoj, ko informirani kozarec TROJSTVO napolnimo z vodo se prične proces prenosa informacij, to je vibracij na vodo. Proces informiranja vode je istočasno tudi proces oživljanja vode.
 
V samo 30 sekundah voda v kozarcu TROJSTVO prevzame vse shranjene informacije in postane zdrava-živa voda!

S pitjem informirane vode dvignemo vibracijsko energijo v telesu in uskladimo pretok energij. S tem pripomoremo k vzdrževanju zdravja ter pospešimo samozdravilne sposobnosti telesa. Občutimo več energije. Izboljša se počutje.

Vodo informirano v kozarcu TROJSTVO uporabljamo za dosego popolnega zdravja, ki pa je možno le z ravnovesjem telesa, duše in duha.

Pitje vode iz kozarca TROJSTVO:

• vzpostavlja harmonijo med telesom, dušo in duhom
• pomaga pri oskrbi telesa z energijo,
• pomaga pri ohranjanju zdravja
• pospeši okrevanje po bolezni,
• poveča imunsko sposobnost,
• pospeši izločanje toksinov iz telesa,
• zmanjšuje stres,
• pomaga pri ohranjanju dobrega razpoloženja.

Voda informirana v TROJSTVO kozarcu:
• vsebuje zdravilne vibracije,
• ima boljši okus in vonj,
• ima manjšo površinsko napetost,
• omeji nastanek vodnega kamna,

V kozarcu TROJSTVO je na poseben način - z najnovejšo radionično tehnologijo, informacijskimi programi in opremo preneseno več kot 100.000 izbranih informacij za zdravljenje, ki se prenesejo na vodo ali kateri drug medij v kozarcu. Poleg tega so kozarci TROJSTVO tudi stalno polnijo s pomočjo najsodobnejše inštrumentalne biokomunikacije Quantec.  

Stabilnost shranjenih informacij in učinkovitost delovanja kozarca TROJSTVO dopolnjujejo energetski simboli telesa, duše in duha pridobljene na osnovi računalniške tehnologije, ter simbol Roža življenja.
Simboli na obodu kozarca ustvarjajo harmonijo med telesom, dušo in duhom. Na dnu kozarca je simbol ROŽA ŽIVLJENJA. Predstavlja univerzalno geometrično obliko, sestavljeno po določilih zlatega reza (Fibonaccijevo zaporedje). Kot sveti simbol se pojavlja v mnogih mitologijah. Povezuje del s celoto, prednike s potomci, um z materijo. V spiralni obliki ponazarja gibanje vseh delcev od kvanta do galaksij. S svojim energetskim delovanjem pomirjujoče vpliva na človeško zavest. Čakre predstavljajo energetske centre, kjer se združujejo vse energetske poti. Vsaka od sedmih glavnih čaker energetsko napaja glavne organe v telesu. Povezane so z žlezami, z notranjimi organi in živčnimi spleti. Nepravilno delovanje čaker povezujejo z različnimi boleznimi.

Takoj ko kozarec TROJSTVO napolnimo z vodo, se prične proces prenosa informacij, to je vibracij na vodo. Proces informiranja vode je istočasno tudi proces oživljanja vode. Informirana voda je okusnejša, mehkejša, ima manjšo površinsko napetost ter vsebuje vibracije, ki podpirajo pretok energije, torej podpirajo življenje in zdravje. Če želimo biti zdravi, moramo vzdrževati visoko stopnjo vibracij. Pitje informirane vode nam to omogoča.

NA ZDRAVJE!

INFORMIRANI VRČEKInformirani vrček TROJSTVO

dopolnjuje kozarec TROJSTVO. Informacije so sicer enake kot pri kozarcu, tako da veljajo vse ugotovitve za učinkovanje kozarca tudi za učinkovanje vrčka.

Vodo informirano v TROJSTVO vrčku lahko uporabimo za pitje, kuhanje, umivanje, zalivanje rož, pranje, čiščenje itd..

Volumen vrčka je 2l, kar predstavlja priporočeno količino vode, katero naj bi popili v enem dnevu. Informirani vrček postavite na mizo, ob računalnik  oziroma tako, da ga imate stalno pri roki. Tudi zato, da lahko sproti spremljate količino popite vode. Če informirano vodo iz vrčka nalijete v informirane kozarce, se učinkovitost informirane vode dodatno poveča.

Vodo ali sok v vrčku TROJSTVO lahko brez zadrege ponudite svojim gostom. Vrček TROJSTVO tako bistveno pripomore h kulturi pitja dobre informirane vode.

 


ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA

Koliko vode je potrebno popiti?
Večina ljudi se niti ne zaveda pomembnosti pitja vode, ki pa dejansko pomeni preživetje in zdravo življenje. Zadostno ali celo izdatnejše pitje vode pa lahko igra pomembno vlogo tudi pri nekaterih obolenjih, kot so manjši ledvični kamni, vnetje ledvic in mehurja, depresije, glavoboli, zaprtje, razjede na želodcu, saj lahko dostikrat izboljša ali celo odpravi težave. Zelo pomembno je pitje vode pri težavah s kronično utrujenostjo. Na dan naj bi popili kar nekaj kozarcev informirane vode.

Koliko časa naj stoji voda v kozarcu?
Za informiranje vode je minimalni čas približno 30 sekund. Priporoča pa se, da voda v kozarcu stoji dalj časa. Pri tem voda ničesar ne izgublja, se ne kvari temveč pridobiva.

Kaj, če rabimo večjo količino vode?
En kozarec informirane vode lahko zlijemo v večjo količino vode in premešamo. Potem bo vsa voda prav tako informirana. Informirana voda ostane dalj časa sveža in se lahko shrani v steklenicah.

Ali kozarec deluje samo na vodo?
Informacije se prenesejo na vse, kar postavimo v kozarec, vendar je potreben različen čas informiranja. Voda se najhitreje in najboljše informira.
Najizrazitejši učinek na zdravje dosežemo, kadar iz informiranih kozarcev TROJSTVO pijemo vodo. Lahko pa informiramo tudi druge tekočine: sadne sokove, jogurt, čaj, šumeče napitke z vitamini, eliksirje, vendar je dobro tedaj podaljšati čas informiranja tekočine v kozarcu.

Ali naj prenehamo uživati zdravila, ko uporabljamo informirani kozarec?
NE! Uporaba informiranega kozarca NE IZKLUČUJE klasične medicine, niti uporabe zdravil, ki vam jih je predpisal zdravnik. Pitje informirane vode vam pomaga, da hitreje in celoviteje vzpostavite zdravje in odpravite utrujenost.

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE KOZARCA

Ne vlivajte vroče vode v kozarec (steklo lahko poči).
Priporočamo, da informirani kozarec TROJSTVO ne izpostavljate močnim izvorom sevanja. Pri pomivanju kozarca ne uporabljajte agresivnih sredstev za čiščenje, ne čistite ga v pomivalnem stroju.

O informiranih kozarcih TROJSTVO in njihovem delovanju lahko dobite informacije pri gospodu Marijanu Turnšku na predavanjih vsak prvi torek v mesecu ob 17. uri na lokaciji:  SLOVENIJA LES, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, soba 106.

MARIJAN
NAMASTE

RADIONIKA TURNŠEK MARIJAN
KICAR 7/b, 2250 PTUJ, SLOVENIJA
GSM: 041 296 940 TEL: 059 088 057
miki.13@gmail.com